Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen

Welkom bij STOOHN

Op deze website vindt u informatie over onze geaccrediteerde cursussen oogheelkunde voor huisartsen op diverse plaatsen in Nederland, oogheelkundig instrumentarium, literatuur en interessante links.
De STOOHN heeft als doel de huisarts kennis en vaardigheden te leren om in beperkte tijd een oogheelkundig onderzoek te verrichten.
De cursist leert aan de hand van patient-gebonden onderwijs een adequate anamnese af te nemen, diagnostisch refractioneren, oogboldrukmeting, het gebruik van de spleetlamp om de media te beoordelen en de indirecte fundusscopie.

Symposium.

Op 27 mei 2015 is het symposium oogheelkunde te Eindhoven geweest, in najaar 2016 zal wederom in Eindoven het volgende symposium zijn

Veel aktieve deelnemers, uitstekende beoordeling afgelopen jaren.

Verdiepings carrousel.

Verdiepingscursus 18 februari 2016 was wederom een geslaagde cursus. Enthousiaste deelnemers, met z’n allen veel geleerd!

In het voorjaar 2017 zal in Amersfoort de volgende verdiepingscursus zijn.

Basiscursus oogheelkunde.

 

Basis cursus 22-23-24 maart 2017 Vaals

Belangrijk!!! De locatie van Heerlen is verplaatst naar Vaals. Dit i.v.m. brandschade bij v d Valk Heerlen.

Hotel Kasteel Bloemendal, Bloemendalstraat 150,  6291CM Vaals

tel: 043=3659800

 

Voor meer algemene informatie over de basiscursus.
Voor meer algemene  informatie over de verdiepingscursus.
Voor meer algemene  informatie over het 2 jaarlijks symposium.